01.11.2018

Управління соціального захисту Великомихайлівської районної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "Б" начальника відділу надання соціальних допомог та компенсацій

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «Б»                                            

начальника  відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення  

Великомихайлівської районної державної адміністрації

                     (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, 22)  

 

 

 Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює виконання покладених на працівників завдань.

2. Несе відповідальність за достовірність даних первинних документів з виплатними документами та їх зберігання.

3. Здійснює контроль по правильності нарахування та своєчасної виплати всіх видів соціальних допомог.

4. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів.

5. Складає місячні, квартальні та річні звіти про використання бюджетних коштів та надає відповідним закладам в зазначені терміни;

6. Організовує проведення щорічної інвентаризації особових справ одержувачів соціальних допомог.

7. Аналізує звіти державного соціального інспектора щодо інформації про доходи громадян, які використовуються при призначенні всіх видів соціальної допомоги та оперативну інформацію щодо припинення виплати допомоги при народженні дитини у зв’язку з нецільовим використанням бюджетних коштів.

8. Проводить особистий прийом громадян.

9. Здійснює контроль за веденням діловодства відділу, несе відповідальність за збереження документів

10. Приймає участь у роботі „Виїзних приймалень" та „Гарячих ліній".

11. Надає роз'яснювальні послуги та консультації населенню через засоби масової інформації.

12. Співпрацює з районним центром зайнятості, управлінням Пенсійного фонду у Великомихайлівському районі, громадськими організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення.

13. Приймає участь у розробленні та вносить пропозиц  ії до проекту програм соціального захисту населення району.

14. Надає консультації, розглядає заяви, скарги, звернення громадян, що належать до компетенції відділу, вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

15. Забезпечує та несе відповідальність за дотриманням комерційної та службової таємниці підприємств, організацій та установ району, дотримуватися конфіденційності    інформації щодо особистого життя громадян.

     16. Виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

     7. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

8. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів 15 календарних дня з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, 22, каб. 1 до 17.00 год.                   15 листопада 2018 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 20 листопада  2018 року о 10.00 год. за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул.лермонтова, 22, каб. 1

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Багацька Олена Михайлівна

тел. 2-12-30;

velikomihaylivka_soc@gupsp.odessa.gov.ua

milladich@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

 Освіта

Вища освіта за ступенем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра

 

2.

 Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3.

 Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

 Професійні здібності

- вміння працювати з великим масивом інформації;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної комунікації;

- досягнення кінцевих результатів

 

2.

 Знання сучасних інформаційних     технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

3.

  Особистісні якості

Врівноваженість, принциповість, відповідальність, неупередженість, об’єктивність та ввічливість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

  Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції» 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про очищення влади»;

 - Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.