05.05.2018

Управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністраці оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "В" головного спеціаліста з питань персоналу управління соціального захисту населення

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В»                                             головного спеціаліста з питань персоналу управління соціального захисту населення  Великомихайлівської районної державної адміністрації

                     (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, 22)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Забезпечення та ведення кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства;
Здійснення контролю та  розроблення посадових інструкцій державних службовців управління;
Вивчання потреб в персоналі на вакантні посади та надання відповідних пропозицій начальнику управління;
Прийняття документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;
 Розроблення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» разом з начальниками відділу управління;
Надсилання кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
Організація роботи щодо розробки положень про відділи управління;
Опрацьовання  штатного розпису управління;
Забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимуляція просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
Організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді;
Ведення  встановленої  звітно-облікову документацію, готування державної звітності з кадрових питань;
Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління;
Здійснення  роботи, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;
Оформлення та видача довідок з місця роботи працівникам управління,  опрацювання листків тимчасової непрацездатності;
Готування розпорядчих документів про відрядження персоналу управління

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду на час вiдпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів 15 календарних дня з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, 22, каб. 1 до 17.00 год.                   18 травня 2018 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 23 травня 2018 року о 11.00 год. за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул.Лермонтова, 22, каб. 1

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Багацька Олена Михайлівна

тел. 2-12-30;

velikomihaylivka_soc@gupsp.odessa.gov.ua

milladich@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

вища ступеня молодший бакалавр або бакалавр

 

2.

Досвід роботи

Не обов'язковий  

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Професійні здібності

- вміння працювати з великим масивом інформації;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної комунікації;

- досягнення кінцевих результатів

 

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

3.

Особистісні якості

Врівноваженість, принциповість, відповідальність, неупередженість, об’єктивність та ввічливість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції» 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про очищення влади»;

 - Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері праці, зпитань бухгалтерського обліку