04.07.2019

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату                                         Великомихайлівської районної державної адміністрації

                    (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 - Організація роботи по виконанню Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

- Попередній розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, одержаних поштою, через уповноважену особу та на особистому прийомі керівництва райдержадміністрації, визначення керівників структурних підрозділів адміністрації у відповідності з розподілом обов'язків, функціями та компетенцією, яким надсилаються на розгляд звернення.

- Інформування керівництва райдержадміністрації про характер звернень громадян, підготовка   необхідних додаткових матеріалів для розгляду звернень громадян.

- Проведення засідання постійно діючої комісії з  питань розгляду звернень громадян.

-       Проведення дня контролю в сільських та   селищних радах за результатами розгляду звернень громадян.

-       Проведення перевірки та надання методичної   допомоги щодо додержання законодавства про   звернення громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та в виконкомах сільських (селищних рад).

-       Забезпечення організації по проведенню   особистого та виїзного особистого   прийому   громадян   головою райдержадміністрації та його заступниками.

-        Реєстрація і облік заяв, пропозицій та скарг,   відповідей про хід виконання доручень щодо вирішення питань, які порушувались у зверненнях громадян.

-        Здійснення контролю за своєчасним і правильним розглядом звернень громадян, за виконанням управліннями, відділами  райдержадміністрації, органами місцевого     самоврядування, підприємствами, установами, організаціями доручень щодо вирішення питань, які порушувалися у листах громадян .

- Аналіз пропозицій, заяв і скарг громадян, що   надійшли   до райдержадміністрації, вивчення причин, що породжують скарги, реагування на   факти   бюрократизму,   порушень   законності,   підготовка   аналітичних матеріалів.

- Формування справ по розгляду пропозицій, заяв та скарг після їх вирішення, перевірка правильності спрямування документів до справи, їх комплектність, схоронність документів за   пропозиціями,   заявами та скаргами у поточному архіві відділу.

- Підготовка документів для передачі до   архівного підрозділу райдержадміністрації.

-  Організація прийому відвідувачів.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25 до 16.45 год. 18 липня 2019 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено за адресою: смт. Велика Михайлівка вул. Центральна, 123, каб. 25 о 10.00 годині                23 липня 2019 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вихристенко Наталя Сергіївна

тел. 2-15-92;

natawa.vuxrustenko@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

 

 

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

 

2.

Досвід роботи

Не потребує  

 

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою.

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом             Microsoft Office (Word, Excel).                                                         Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) навички управління та контролю;

3) вміння визначати пріоритети;

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) дисциплінованість;

2) чесність;

3) об’єктивність

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про інформацію;

- Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

- Закон України «Про звернення громадян»;

- Положення про управління діловодства та контролю апарату Великомихайлівської районної державної адміністрації

         

 

_______________________________