Фонд підтримки індивідуального будівництва на селі:«ЖИТЛО в кредит» по програмі «Власний дім» (реконструкція житлових будинків)

1. Умови кредитування:

1.1. Кредит надається громадянам України, які мешкають та працюють у сільській місцевості (офіційне працевлаштування, з/п вище мінімальної)

1.2. Максимальний строк кредитування до 20 роківолодим сім'ям, віком до 35 років – строк кредитування до 30 років).

1.3. Сума кредиту:

– до 100,00 тис. грн. – з державного бюджету,

– до 50,00 тис. грн. - з районного бюджету (або бюджету сільських рад або громад); 

2. Відсоткова ставка (фіксована):

ü  3 % річних - для всіх мешканців області;

ü  0 % річних - для мешканців, у яких в наявності 3-є або більше неповнолітніх дітей  (у тому числі усиновлених), а також учасники антитерористичної операції і члени їх сімей на період проведення особливого періоду (учасники АТО).

3. Перевага отримання кредиту:

3.1 Можливість дострокового погашення кредиту без обмеження і додаткових витрат.

4. Інші умови:

ü  Вік Позичальника - від 18 років до 65 років для жінок на момент повного погашення кредиту.

ü   Вік Позичальника - від 18 років до 70 років для чоловіків на момент повного погашення кредиту.

Забезпеченням за даним видом кредитування виступає:

ü   іпотека житлового будинку, на придбання якого використовуються кредитні кошти Фонду.

ü   порука фізичної особи (або 2-х фіз.осіб)

ü  Нерухоме майно , яке виступає забезпеченням зобов’язань, або на яке надаються кредитні  кошти по даному виду кредитування забороняється проводити незаконне перепланування та прописка неповнолітніх дітей до повного виконання зобов’язань по кредитному договору.

Список документів, які повинен надати клієнт в Фонд для оформлення кредиту (оригінали):

  1. Анкета від Позичальника про надання кредиту (по формі);
  2. Паспорт Позичальника (при наявності) і чоловіка/дружини (копія).
  3. Довідка Позичальника і чоловіка/дружини про присвоєння ідентифікаційного номеру налогоплатника із ДПІ (у випадку її відсутності по релігійним переконанням в паспорті, повинна стояти відповідна відмітка держ. органу);

4.   Клопотання про надання кредиту з сільської ради та районної адмінистрації (по формі);

5. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність/відсутнсть у власності майна всіх членів сім’ї (центр обслуговування громадян);

6. Документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір міни чи договір дарування або свідоцтво про право власності, або ж свідоцтво про право на спадщину, зареєстровані у держ.реєстрі речових прав);

7. Довідка про склад сім’ї за місцем проживання (сільська рада);

8.Довідка про наявність/(відсутність) підсобного господарства, а також наявність/відсутність земельних паїв з зазначенням прибутку (по формі, сільська рада);

9. Довідка про заробітну плату, за основним місцем роботи (за місцем роботи за сумісництвом при наявності) останні 6 місяців з зазначенням № і дати наказу про приняття на работу, а також довідки про заробітну плату всіх членів сім’ї;

9.1 Якщо Позичальник є приватним підприємцем, він повинен надати додаткові документи:

  • свідоцтво про реєстрацію підприємства;
  • звіт з податкової про доходи за останні 6 місяців;
  • при наявності – патент.

10. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу, або про розлучення або рішення  суду (при наявності);

11. Свідоцтво про народження дітей (при наявності);

12. Довідка про необхідність покращення житлових умов (по формі, сільська рада).

13. Акт технічного обстеження житлового будинку, який підлягає реконструкції (по формі);

14. Кошторисна документація на реконструкцію житлового будинку;

15. При наявності кредитів в інших банках – копії кредитних договорів і довідки про кредитну заборгованість і стан обслуговування боргу;

Документи,які необхідні для забезпечення за даною технологією «Житло в кредит»:

Порука фізичної особи:

16. Паспорт Поручителя;

17. Ідентифікаційний номер Поручителя;

18. Довідка про заробітну плату та назву посади за останних 6 міс. (якщо з/п меньше, ніж

4723,00 грн, то необхідний ще один поручитель).

19. Інші документи, які можуть вплинути на приняття рішення про кредитування.

Примітка:

- При відсутності Поручителя, забезпеченням за данним видом кредитування буде виступати договір іпотеки!

Інше:

1.Позичальник повинен укласти договори добровільного страхування нерухомого майна та від нещасних випадків життя Позичальника в страховій компанії рекомендованій Фондом

Прогнозний  розрахунок витрат по оформленню кредитного договору:

Комісії банку (розраховуються від суми наданого кредиту)

РКО за видачу готівкових коштів в касі банку

 1,0%

Інші витрати

Плата за відкриття поточного рахунку

130,00 грн.

Плата за супроводження кредиту

2500,00 грн

Оплата по договорам страхування у тому числі:

-          страхування нерухомого майна

 

 

0,1% - земельна ділянка та 0,4% - житловий будинок від вартості майна, яке оцінене по домовленості сторін

-          страхування від нещасних випадків життя Позичальника 

0,4 % - від суми кредиту

 

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ:

М.Одесса, вул.Канатна,83 каб.1003 (будівля областної ради №2)

т. 048-725-01-65, 048-725-21-09, 066-291-83-48, 067-445-22-52

 (ЛІНІЯ ДЛЯ ВІДРІЗУВАННЯ)

З умовами надання кредиту* на реконструкцію житлового будинку ознайомлений(а).

«         »            20__р._                                                                                             .______________________

( дата)                                                (підпис)                                                                     (ПІБ)

 

* - Дана інформація актуальна та достовірна на дату ознайомлення Позичальника.