14.05.2019

Про введення в дію нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Спілка власників житла України нагадує, що з 10.06.2018 року мала бути введена в дію нова редакція Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017).

Але 10.06.2018 набрав чинності Закон України № 2454-VIII від 07.06.2018, яким внесені зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо уточнення його порядку введення в дію.

Законом № 2454-VIII внесені зміни до прикінцевих положень нової редакції Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, згідно з якими Закон «Про житлово-комунальні послуги»  (№ 2189-VIII) набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 травня 2019 року, крім:

 • статті 1,
 • частини першої статті 2,
 • частини другої статті 2,
 • статей 3-7, 9, 11, 12,
 • частин третьої та четвертої статті 8,
 • частин другої та третьої статті 10,
 • статті 15,
 • статті 18,
 • частин першої, третьої та п’ятої статті 16,
 • частини другої статті 26, статей 27 та 29 (в частині регулювання послуги з управління багатоквартирним будинком),
 • частини п’ятої статті 28, пунктів 2, 3-1, 6, підпункту 1, підпункту “б” підпункту 2, підпунктів 5 та 11 пункту 8 цього розділу,

які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 10.06.2018).

Частина третя статті 11, абзаци перший та другий частини п’ятої статті 18, вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

Також, згідно з внесеними змінами, втрата чинності попередньої редакції Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 24.06.2004 № 1875-IV) відбудеться з дня введення в дію нової редакції Закону (№ 2189-VIII) крім норм, що регулюють надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління будинком, спорудою або групою будинків, ремонту приміщень, будинків, споруд, які втрачають чинність через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Змінено формулювання і пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII), відповідно до якого договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону. У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Окрім цього, Закон доповнено пунктом 3-1, згідно з яким договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені до введення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуг з управління багатоквартирним будинком, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами (у тому числі вивезення побутових відходів за наявності), до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладені за правилами, визначеними цим Законом. У разі якщо згідно з такими договорами передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

До затвердження Кабінетом Міністрів України Типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком сторони укладають договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком за формою та на умовах, погоджених між управителем та співвласниками, а у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах – виконавчим органом місцевої ради (або іншим органом – суб’єктом владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг).

Також, зобов’язано не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (замість одного року з дня набрання чинності Законом) співвласників багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавців комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Посилання на законодавство (веб-портал Верховної Ради України):

 1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII.
 2. Закон України «Про внесення змін до розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” щодо термінів застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного обліку теплової енергії та водопостачання та до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про житлово-комунальні послуги” щодо уточнення порядку введення в дію Закону» від 07.06.2018 № 2454-VIII.
 3. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV.