14.05.2019

Трудовий договір та договір ЦПХ. Яка різниця?

Питання визначення різниці між трудовим договором та договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) має дуже практичне значення.

Багато роботодавців зловживають укладенням договорів ЦПХ із працівниками, приховуючи таким чином фактичні трудові відносини.

Для чого це робити? Є декілька тому причин.

По-перше, це податки. Роботодавцю дешевше платити податки та єдиний соціальний внесок за договором ЦПХ ніж за трудовим договором.

По-друге, це відповідальність. Роботодавці зобов’язані створювати безпечні умови праці на робочому місті, слідкувати за охороною праці, та нести відповідальність у разі настання нещасних випадків.

У разі ж укладання договору ЦПХ, роботодавець з юридичної точки зору, є лише замовником, а працівник є лише виконавцем, який надає послуги (виконує роботи) на свій ризик.

Отже, пропонуємо проаналізувати переваги та недоліки укладення трудового договору та договору ЦПХ, щоб і працівник і роботодавець міг визначити, що для кожного з них є прийнятним та вигіднішим.

Критерій відмінності

 

Трудовий договір

Договір ЦПХ

Законодавство, що регулює правовідносини

КЗпП

Цивільний кодекс

Предмет регулювання

Процес виконання робіт

Результат робіт

Форма договору

Усна або письмова

Тільки письмова

Наказ або розпорядження про прийняття на роботу

Видається

Ні

Надання роботодавцю(замовнику) трудової книжки

Так

Ні

Зарахування до числа працівників

Так

Ні

Підлягання внутрішньому трудовому розпорядку

Так

Ні

Робота виконується особисто

Так

Можна залучити ін. осіб

Робота виконується за певною професією, посадою, спеціальністю та кваліфікацією.

Так

Ні

Обов’язок виконати міру праці (робочий час, норма виробітку)

Так

Ні

Поширення на особу соціально-трудових гарантій передбачених колективним договором

Так

Ні

Отримання виплат з фонду соцстрахування у разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною, тощо

Так

Ні

Право на відпустку

Так

Ні

Гарантії від незаконного звільнення, в т.ч. вагітних жінок, жінок, що мають малолітніх дітей та одиноких матерів

Так

Ні 

Зарахування страхового стажу, що дає право на пенсію

Так

Так

Оплата праці

Регулярно

Відповідно до умов договору

Охорона праці

 

Так

Ні

Підписання актів виконаних робіт (наданих послуг), тощо

Ні

Так

Відповідальність працівника/виконавця

Дисциплінарна, матеріальна, в т.ч. повна матеріальна відповідальність

Цивільно-правова (штраф та пеня), відшкодування збитків у повному обсязі

Засоби впливу на роботодавця/замовника за не виплату (затримку у виплаті) винагороди

Можна поскаржитися до Держпраці, подати заяву про злочин

Подання позову про стягнення заборгованості

Запис у трудову книжку про виконану роботу

Здійснюється

Ні

Сподіваємося, що викладена інформація дасть можливість визначити і роботодавцю і працівнику як переваги так і недоліки того чи іншого договору та визначити прийнятий для себе варіант.

Наостанок, слід зазначити, що законодавство в однаковій мірі допускає тав заохочує укладати як трудові договори, так і договори ЦПХ. Однак, не слід приховувати справжні правовідносини, прикриваючись удаваним договором.

 

Великомихайлівське об’єднане управління

Пенсійного фонду України Одеської області