10.07.2019

Умови виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії

1. Відповідно до статті 53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання. Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Незалежно від закону, відповідно до якого призначено пенсію, допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні і установа (заклад), в якому пенсіонер помер, здійснила поховання за рахунок бюджетних коштів.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера.

У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по допомогу на поховання та/або недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття  на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/проживання.

Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв’язку (крім допомоги на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області). Разове доручення виписується на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано. Такі разові  доручення  виписуються та оформляються в день звернення особи, яка здійснила поховання пенсіонера і реєструються відповідно в книзі реєстрації видачі разових доручень на виплату допомоги на поховання та в книзі реєстрації видачі разових доручень на виплату пенсій (“Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку” № 464/156 від 28.04.2009, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.07.2009).

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” не передбачена виплата допомоги  на поховання особам, які отримували щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці.

2.  Відповідно до статті 52   Закону  України  „Про  загальнообов’язкове  пенсійне  страхування ” сума пенсії, що  належала  пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті  включно членам його сім’ї, які  проживали разом з  пенсіонером на  день  його смерті,  у  тому  числі  непрацездатним членам сім’ї.

Члени сім’ї, звертаються за  виплатою  недоотриманої пенсії  померлого пенсіонера на протязі шести місяців після смерті пенсіонера. Також вони повинні підтвердити  родинні  стосунки та  факт  проживання разом  з  пенсіонером  на   день  його  смерті і ведення спільного господарства Факт ведення спільного господарства підтверджується довідкою уповноважених органів з місця проживання, у тому числі і органів самоврядування.

Пенсія, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини. В Свідоцтві про право на спадщину вказується сума недоотриманої пенсії. Розмір недоотриманої пенсії надається Пенсійним фондом до нотаріату на їхні вимоги. Виплата  недоотриманої  пенсії  померлого  здійснюється   вищевказаним категоріям  заявників у разі  звернення  протягом  шести  місяців  з дня відкриття спадщини.           

 Для виплати недоотриманої пенсії заявник звертається до Пенсійного фонду України у Великомихайлівському районі, із заявою та відповідними документами на підставі яких оформляється розпорядження про виплату недоотриманої пенсії,  реєструються в журналі і за підписом  разове доручення передається заявнику. У разі звернення кількох членів сім’ї померлого пенсіонера належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.