13.11.2015

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту-розпорядження голови Великомихайлівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

1.Проблеми, які передбачається розв’язати

       Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі-Порядок) Великомихайлівської районної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» з метою визначення підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

 

2. Цілі державного регулювання

 

      Необхідність розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

       Метою розроблення проекту розпорядження є визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

         Альтернативними способами досягнення цілей є:

- не приймати запропонований регуляторний акт.

В цьому випадку з причин відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

         Обраний спосіб має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему, забезпечує принцип регуляторної політики.

 

4. Механізм і заходи для вирішення проблем.

         З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час засідань конкурсного комітету по перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування утворено комітет з визначення робочого органу, розроблено умови проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, форми заяви щодо участі у конкурсі.

         В умовах чітко визначено хто може брати участь у конкурсі (має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень) .

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

          Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

         Прийняття регуляторного акту забезпечить виконання райдержадміністрацією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

         Прийняття рішення виконавчого комітету дозволить забезпечити на належному рівні роботу конкурсного комітету по визначенню робочого органу (підприємства, організації) та роботу конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

7. Обгрунтування терміну дії регуляторного акта

           Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

           Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

8. Показники результативності регуляторного акта

         Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозиції перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу.

         Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на офіційному сайті Великомихайлівської райдержадміністрації, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в районній газеті «Єдність» після прийняття проекту розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта

 

         Базове відстеження результативності проекту-розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

         Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), визначення громадської думки. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

         Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом економічного розвитку і торгівлі Великомихайлівської районної державної адміністрації.

 

 

Голова Великомихайлівської

районної державної адміністрації                                                    В.В. Слідзюк