08.12.2015

ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

  1. Вид та назва регуляторного акта для базового відстеження

Проект регуляторного акту «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу».

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі Великомихайлівської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття проекту

Надання послуг з якісного забезпечення підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району (підготовка матеріалів щодо умов конкурсу, прийняття документів на конкурс, перевірка достовірності одержаної від від перевізника-претендента інформації, їх аналізи та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу).

4. Строк виконання заходів з відстеження

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» проводилось з моменту опублікування його у засобах масової інформації, а саме з 18 листопада 2015 року до дня набрання чинності регуляторного акту.

 

5. Тип відстеження

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проекту регуляторного акту «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» за даний період часу було проведено базове відстеження результативності проекту регуляторного акту.

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу по визначенню підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності

Результати опитування суб’єктів господарювання членів конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах в межах району та діючі законодавчі акти з питань проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Закон України «Про автомобільний транспорт», постанова кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування») та його результативність визначається такими показниками:

- визначення підприємства (організації), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу;

- підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району;

- створення рівних умов для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту та скорочення проявів недобросовісної конкуренції;

- забезпечення реалізації державної політики щодо покращення стану безпеки і якості перевезень;

- подальший розвиток ринкових відносин відповідного до чинного законодавства.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб щодо основних положень акта – високий; проект розпорядження та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» є забезпечення суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», робочим органом, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу по визначенню перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

 

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу та вивчення громадської думки.

 

Повторне відстеження  результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

 

Голова районної 

державної адміністрації                                                                 В.В. Слідзюк