Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома при управлінні соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації у 2018 році

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»,  розпорядженням голови Великомихайлівської районної державної адміністрації від 17 травня 2019 року № 145/А «Проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг» в період з 17 липня 2019  по 17 вересня 2019 року організовано та  проведено зовнішню оцінку надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома при управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома.

На сьогодні до складу Великомихайлівського району входять 6 сільських рад та 3 об’єднані територіальні громади: Великомихайлівська, Цебриківська, Великоплосківська. У зв’язку з тим, що при громадах ще не створено підрозділи по наданню соціальних послуг, єдиним надавачем послуг у районі залишається відділенні соціальної допомоги вдома при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. Кошти на фінансування заробітної плати соціальних робітників надходять у вигляді субвенцій від об’єднаних територіальних громад та з державного бюджету.

 Будівля відділення соціальної допомоги вдома розташоване недалеко від автовокзалу, має зручне транспортне сполучення. Позитивним є те, що відділення розташоване в одному мікрорайоні із адмінбудівлею районної державної адміністрацієї, районної ради, управлінням соціального захисту населення РДА, Великомихайлівською районною філєю Одеського обласного центру зайнятості та районної центральної бібліотеки.

Приміщення й кабінет вказаного відділення розташовані в одноповерховій будівлі, що є, безумовно, зручним для відвідувачів.

За 2018 рік відділенням соціальної допомоги вдома виявлено та обслуговано 238 особи, які потребували соціального обслуговування. З них в селищі міського типу – 46 осіб, в сільській місцевості – 192.

Соціальними робітниками відділення надано 21363 безкоштовних та 4983 платних соціальних послуг.

На даний час у відділенні соціальної допомоги вдома працює 21 соціальний робітник, які обслуговують 189 підопічних. Середнє навантаження на одного соціального робітника: в селищі міського типу – 8 осіб; в сільській – 6/8.   

Відповідно до плану роботи члени комісії, з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг вдома, використовували анкету – опитувальник. В анкетуванні та опитуванні взяли участь 134 отримувачі соціальних послуг, з них: 48 осіб письмове та 86 – телефонне опитування. В ході  проведеного опитування 100 % опитаних підопічних повністю задоволені  рівнем надання соціальних послуг.         

Проведено перевірку щоденників, що ведуться кожним соціальним робітником. В щоденнику відведено відповідну сторінку із зазначенням ПІБ підопічного, адреси, перелік послуг, які зазначені в договорі, та графік відвідування підопічного. Згідно графіку відвідування соціальним робітником робляться відповідні записи, де, в свою чергу, підопічні ставлять свою оцінку щодо надання відповідних послуг та підпис. Один раз на місяць, при наданні звіту про виконання своїх функціональних обов’язків соціальними робітниками, завідуючою відділенням соціальної допомоги вдома проводиться перевірка щоденників, здійснюється аналіз надання якості соціальних послуг та робиться відмітка в щоденнику.

З метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома здійснено аналіз анкетування, проведеного під час внутрішнього оцінювання. В анкетуванні та опитуванні взяли участь 196  отримувачів  соціальної послуги вдома. Проаналізувавши результати опитування комісія із зовнішньої оцінки якості прийшла до висновку, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Проведено вибіркову перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні. Всі особі справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб. Ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у її наданні визначається на основі шкали оцінки можливості  виконання елементарних дій та шкали оцінки можливості виконання складних дій. Індивідуальний план складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та суб’єктом, що  надає соціальну послугу. Справи ведуться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 та Державного стандарту догляду вдома, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.

За час проведення зовнішньої  оцінки якості соціальних послуг скарг зі сторони підопічних не надходило

Основним завданням відділення соціальної допомоги вдома є постійна робота по виявленню громадян похилого віку, осіб з особливими потребами, хворих  громадян, які перебувають у складній  життєвій ситуації, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та надання різних видів послуг.

Здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників, згідно затвердженого графіку. Результати перевірок дільниць постійно аналізуються на виробничих нарадах. 

Завідувачем відділення соціальної допомоги вдома при управлінні соціального захисту населення РДА здійснюються систематичні перевірки дільниць соціальних робітників щодо якості надання соціальних послуг. 

Значна увага приділяється основному завданню, яким є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах.

Велике значення у відділенні соціальної допомоги вдома приділяється обслуговуванню громадян на платній основі. Тарифи на платні соціальні послуги вдома розробляються та затверджуються наказом завідувача відділення соціальної допомоги.

З метою посилення  адресності та підвищення доступності населення до  послуг державного соціального захисту проводяться заходи щодо  удосконалення роботи соціальних працівників з інформування громадян району про види соціальних послуг, що надає відділення соціальної допомоги вдома при управлінні соціального захисту населення  Великомихайлівської районної державної адміністрації.  

Завдяки постійній співпраці виконавчої влади та органів місцевого самоврядування найуразливіші категорії громадян району оточені увагою та турботою соціальних працівників відділення соціальної допомоги вдома.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися наступні показники: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

 

  Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

Незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома при управлінні соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляду вдома за наступними напрямками:

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг в частині їх перегляду;

- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціально обслуговування отримувачів послуг;

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

- в межах фінансової можливості сприяти і надалі зміцненню матеріально-технічної бази відділення в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами, спецодягом, взуттям, інвентарем тощо.

- проводити роз’яснювальна робота серед населення шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах селищних/ сільських радах району з повним спектром послуг, які надаються відділенням, умовами та порядком прийняття на обслуговування відповідних категорій громадян.