Звернення громадян: правила оформлення та подання

Організація роботи з розгляду звернень громадян є одним із важливих напрямків діяльності органів юстиції України, спрямованим на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, зміщення законності і правопорядку.

Статтею 40 Конституції України громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до ст.3 Законом України «Про звернення громадян» зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення (пропозиції, заяви, скарги), можуть бути:

- подані особисто безпосередньо у приміщенні Головного територіального управління юстиції в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 34, через відділ організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції в Одеській області , 1-й поверх, (понеділок-четвер - з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45);

- надіслані поштою на адресу Головного територіального управління юстиції в Одеській області: 65007, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 34;

- надіслані на електронну адресу Головного територіального управління юстиції в Одеській області: info@od.minjust.gov.ua;

- подані шляхом заповнення електронної форми звернення громадян на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції в Одеській області у розділі "Звернення громадян" перейшовши в рубрику «Подай електронне звернення вже зараз»;

- за допомогою засобів телефонного зв’язку, а саме через Гарячу «телефонну» лінію Головного територіального управління юстиції в Одеській області:
 705-18-21

 також можливо подати усне звернення на особистому прийомі керівництва Головного територіального управління юстиції в Одеській області (щочетверга з 10:00 до 13:00).

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через Гарячу «телефонну» лінію Головного територіального управління юстиції в Одеській області та записується (реєструється) оператором.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження

Якщо під час складання звернення Ви дотрималися всіх вимог та дотрималися порядку його подачі, то таке звернення підлягає обов'язковому прийняттю та розгляду.