Порядок присвоєння почесного звання Мати-героїня

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

        Відповідно до Положенням про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

       Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств.

Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада. 

       Жінка подає заяву щодо підготовки потрібних документів на порушення клопотання в органи місцевого самоврядування. Саме звідси починається збір, обробка інформації, підготовка і винесення основного рішення — підтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання «Мати-героїня» чи відмовити. Якщо ж жінці відмовили, то має бути зазначено причину такого рішення.

        Перелік документів, які необхідно подати до органу місцевого самоврядування для подання присвоєння почесного звання «Мати-героїня»:

- Ксерокопії паспорта матері;

- Ксерокопії свідоцтва про народження дітей;

- Свідоцтво про смерть у разі смерті дитини;

- Витяг з протоколів засідань органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій на яких було прийнято рішення про висунення кандидатур до відзначення;

- Копії документів про освіту дітей;

- Характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);

- Виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

- Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;

- Згода на обробку даних.

Примітка. На основі всіх зібраних документів органами місцевого самоврядування складається нагородний лист встановленого зразка, в якому повинні бути зазначені характеристика сім’ї та конкретні заслуги жінки, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння їй почесного звання, а саме особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, зазначаються дані про кількість дітей, дати народження  дітей, місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла  (3 екземпляра).