25.11.2019

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорі "Б" начальника відділу освіти РДА

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти Великомихайлівської районної державної адміністрації

(67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

- здійснює загальне керівництво відділом освіти;

- забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу освіти;

- представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, Положенням про організацію роботи;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису та здійснює бізнес плани;

- розробляє проекти планів соціально-економічного розвитку освіти району;

- здійснює аналіз та координацію дій керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”;

- представляє інтереси відділу освіти в органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює інспектування щодо реалізації державної політики навчально-виховними закладами району;

- готує запити на отримання відповідної статистичної інформації від підпорядкованих навчально-виховних закладів, необхідні для виконання посадових обов’язків;

- здійснює особистий прийом громадян та працівників закладів освіти в межах своїх повноважень та компетенції.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 6800 грн;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

1.Заява про участь у конкурсі їз зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (далі - Порядок)

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 16.45 4 грудня 2019 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

- інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

 

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Конкурс буде проведений 10 грудня 2019 року о 10.00 год. за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вихристенко Наталя Сергіївна

тел. 2-15-92;

natawa.vuxrustenko@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

 1) аналітичні здібності;

 2) навички управління та контролю;

 3) організаторські здібності;

 4) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

 5) уміння працювати в команді.

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) відповідальність;

3) комунікабельність;

4) вмінні працювати у стресових ситуаціях

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Знання законодавства

 1) Конституція України;

 2) Закон України «Про державну службу»;

 3) Закон України «Про запобігання корупції»;

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 3) Закон України «Про освіту»;

 4) Закон України «Про загальну середню освіту»;

 5) Закон України «Про загальну дошкільну освіту»;

 6) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази міністерства освіти і науки, інші нормативно-правої акти в галузі освіти.