16.07.2019

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "В" головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста - бухгалтера

відділу освіти Великомихайлівської районної державної адміністрації

                    (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123) 


 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 Забезпечення контролю за дотриманням навчальними закладами законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти;

 Забезпечує організацію і контроль виконання державних та регіональних програм з питань освіти.

 Підготовка матеріалів аналізу стану освіти в районі;

 Перспективне та поточне планування роботи відділу освіти;

Організація проведення державної атестації навчальних закладів;

Координація роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

Підготовка проектів розпоряджень, наказів, листів, повідомлень закладам освіти.

Підготовка проведення нарад директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи;

Оформлення нагородних матеріалів;

Надання допомоги та здійснення контролю за організацією харчування дітей у навчальних закладах.

Участь у проведенні тарифікації, перевірці стану готовності закладів до нового навчального року, розгляді звернень і скарг громадян у межах своєї компетенції.

Здійснення контролю за дотриманням закладами освіти нормативних вимог щодо ведення шкільної документації.

Надає допомогу керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в їх управлінській діяльності у відповідності до посадових обов’язків.

Сприяє ефективному функціонуванню мережі  закладів освіти району.

Здійснює ведення статистичної звітності в питанні діяльності закладів дошкільної та позашкільної освіти, а також з кадрових питань всіх закладів та установ освіти району.

Забезпечує проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

Організовує та контролює роботу, щодо впровадження здорового способу життя серед вихованців та учнів, в закладах освіти району.

Забезпечує організацію проходження профілактичних медичних оглядів працівниками закладів освіти району.

Організовує і контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладах освіти.

Організовує і контролює оздоровлення та організований відпочинок дітей і підлітків закладів освіти.

Відповідно до компетенції виконує інші обов’язки, що виникають в силу виробничої необхідності, за дорученням начальника відділу освіти і не суперечать чинному законодавству.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25 до 16.45 год. 30 липня 2019 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено за адресою: смт. Велика Михайлівка вул. Центральна, 123, каб. 25 о 10.00 годині                02 серпня 2019 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довга Світлана Миколаївна

тел. 2-15-92;

vm_svetlana24@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

 

 

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

 

2.

Досвід роботи

Не потребує  

 

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою.

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) навички управління та контролю;

3) вміння визначати пріоритети;

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) дисциплінованість;

2) чесність;

3) об’єктивність

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Закон України «Про позашкільну освіту»;

- інші нормативно-правові акти в галузі освіти.

 - Положення про відділ освіти Великомихайлівської районної   

 державної адміністрації