16.01.2020

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "Б" завідувача сектору опіки та піклування служби у справах дітей РДА

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача сектору  опіки та піклування служби у справах дітей  Великомихайлівської районної державної адміністрації

(67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

-  керувати діяльністю сектору з питань опіки та піклування, нести персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій;

-  вести прийом громадян по первинному зверненню до органу опіки та піклування з питань встановлення опіки та піклування, усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

-  згідно з чинним законодавством розробляти, готувати пакет документів для прийняття розпоряджень голови районної адміністрації;

- здійснювати контроль за веденням справ щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку    в службі;

- здійснювати контроль за веденням обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб, які бажають взяти їх на виховання, в єдиній електронній системі обліку дітей;

- готувати та надавати статистичну звітність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби;

- готувати та надавати до суду висновки органу опіки та піклування, заяви, клопотання, позови про захист прав дітей;

- виконувати обов`язки секретаря комісії з питань захисту прав дитини;

 - представляти інтереси дітей в судових засіданнях з питань захисту їх прав;

 - організація роботи по контролю за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку (піклування), виконанням опікуном (піклувальником) своїх обов’язків;

- організація роботи по контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей;

 - вести облік житла, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5500 грн;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

1.Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (далі - Порядок)

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17.00 23 січня 2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

- інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

 

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Конкурс буде проведений 28 січня 2020 року о 10.00 год. за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мрачко Олена Єгорівна

тел. 2-19-80;

ssd_vmihaylivka@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

 1) аналітичні здібності;

 2) навички управління та контролю;

 3) організаторські здібності;

 4) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

 5) уміння працювати в команді.

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) відповідальність;

3) комунікабельність;

4) вміння працювати у стресових ситуаціях

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Знання законодавства

 1) Конституція України;

 2) Закон України «Про державну службу»;

 3) Закон України «Про запобігання корупції»;

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 3) Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;

 5) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази міністерства соціальної політики, інші нормативно-праві акти в галузі захисту прав дітей.