21.03.2019

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на посаду

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «Б» начальника відділу економічної політики, стратегічного планування, інвестицій та транспорту Великомихайлівської районної державної адміністрації

                    (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво відділу, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ;

3) визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії районної державної адміністрації, колегіальних робочих груп, комісій, створених районною державною адміністрацією, районною радою, територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

8)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси районної державної адміністрації, відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіалними органами міністерств та відосмтв України, органами мсцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями- за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10) погоджує у встановленому законодавством порядку призначення на посаду працівників відділу;

11) проводить особистий прийом громадян із питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотриманя працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної  та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

14) виконує роботи з прогнозування економічного та соціального розвитку району;

15) керує розробкою проектів програм та стратегій соціально-економічного розвитку району, аналітичних матеріалів, планових показників, пропозицій;

16) вносить на розгляд керівництву районної державної адміністрації та районної ради проекти програм та стратегій соціально-економічного розвитку району, цільових проограм з інших питань, забезпечує виконання рішень районної ради та розпоряджень керівництва районної державної адміністрації;

17) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, що стосується економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

18) готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

19) приймає участь в розробці заходів, спрямованих на залучення інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу району.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 6800 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

  8. заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: смт. Велика

Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25 до              16.45 години 03 квітня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений в приміщені Великомихайлівської районної державної адміністрації за адресою: смт. Велика Михайлівка вул. Центральна, 123, каб. 25 о 10.00 годині 9 квітня 2019 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вихристенко Наталя Сергіївна

тел. 2-15-92;

natawa.vuxrustenko@ukr.net

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 

 

1.

Освіта

вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра)

 

2.

Досвід роботи

Стаж роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Професійні здібності

- вміння працювати з великими масивами інформації;                      

 - організація і контроль роботи;

  - відповідальність;

 - наполегливість;

 - комунікативність.

 

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

3.

Особистісні якості

Врівноваженість, принциповість, неупередженість, об’єктивність та ввічливість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції» 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня