16.05.2019

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "В" головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста з

питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Великомихайлівської районної державної адміністрації

                    (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

-    забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань діяльності правоохоронної та оборонної роботи;

-    здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

-    приймає участь у розробці програм та заходів з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією;

-    координує діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;

-    сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу;

-    вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

-    сприяє діяльності прикордонних служб;

-    готує звіти про хід виконання правоохоронних та оборонних заходів;

-    здійснює збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з питань боротьби зі злочинністю;

-    контролює виконання законодавчих актів, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації з питань боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та інших питань правоохоронного спрямування;

-    забезпечує інформування голови райдержадміністрації та органів державної виконавчої влади про стан боротьби зі злочинністю на території району і вносить пропозиції щодо його поліпшення;

-    забезпечує виконання заходів щодо охорони громадської безпеки та порядку, а також боротьби зі злочинністю;

- забезпечує на території району виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та законів України, актів Президента України,                          Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони, а саме:

здійснює планування і координацію дій з підготовки та ведення територіальної оборони;

організовує надання підприємствами, установами та організаціями комунальних-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро- і теплоенергії  Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах;

організовує надання, у визначеному законодавством порядку частинам, установам та організаціям  Збройних Сил України та іншим військовим формуванням службових приміщень і житлової площі як у мирний так і у воєнний час;

організовує військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечує їх призов на військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;

забезпечує реалізацію права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісті, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень в сфері оборонної роботи, забезпечення законності і правопорядку на території адміністративно-територіальній одиниці

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 4900 грн.

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25 до              16.45 години 30 травня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений в приміщені Великомихайлівської районної державної адміністрації за адресою: смт. Велика Михайлівка вул. Центральна, 123, каб. 25 о 10.00 годині 4 червня 2019 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вихристенко Наталя Сергіївна

тел. 2-15-92;

natawa.vuxrustenko@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

 

 

1.

Освіта

вища ступеня молодший бакалавр або бакалавр

 

2.

Досвід роботи

не обов'язковий  

 

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) навички управління та контролю;

3) вміння ефективної комунікації;

4) вміння визначати пріоритети;

5) уміння працювати в команді.

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) дисциплінованість;

2) чесність;

3) неупередженість;

4) відповідальність;

5) об’єктивність

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта юридичного спрямування

 

2.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції» 

 

3.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про очищення влади»;

- постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня відповідно до напрямку діяльності