02.04.2019

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії «В» провідного спеціаліста сектору зв’язків з громадськістю та пресою

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» провідного спеціаліста сектору зв’язків з громадськістю та пресою

Великомихайлівської районної державної адміністрації

                    (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов’язані з реалізацією політики сприяння розвитку громадянського суспільства, готує інформаційно-аналітичні матеріли та подає завідувачу сектором.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компетенції.

Аналізує діяльність політичних партій та інститутів громадянського суспільства, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району.

Забезпечує щоденне оперативне та щомісячне інформування управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації про найважливіші події та заходи з актуальних питань суспільно-політичного та економічного життя району.

Здійснює моніторинг проведення протестних акцій, бере участь, разом з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, у розгляді вимог учасників акції.

Забезпечує підготовку, за участі інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

Організовує взаємодію районної державної адміністрації з дорадчо-консультативними органами: громадською радою при райдержадміністрації, політичною консультативною радою при голові районної державної адміністрації (за наявності).

Бере участь в підготовці та проведенні нарад, навчальних семінарів, «круглих столів», конференцій, консультацій з громадськістю, публічних заходів з питань реалізації державної політики, які проводяться районною державною адміністрацією.

Здійснює інформаційно-методичне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації.

 

Вивчає громадську думку, виявляє зони соціальної напруженості, здійснює моніторинг громадських зібрань, заходів за участю представників районної державної адміністрації.

Доводить до населення району через засоби масової інформації зміни в нормативно-правовій та законодавчій базі, розпорядження голови обласної та районної державних адміністрацій та інші інформаційні матеріали з актуальних питань суспільно-політичного та економічного життя району.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з засобами масової інформації району з питань, що належать до його компетенції.

Проводить моніторинг висвітлення актуальних питань державної політики в місцевих засобах масової інформації.

Бере участь в організації, разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, публічних заходів за участю представників  засобів масової інформації та громадськості.

Вживає у межах своєї компетенції заходи для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та надає відповіді на інформаційні запити громадян щодо публічної інформації;

Відповідає за ведення діловодства та організаційну роботу зі звернень громадян, які надходять до сектору відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Забезпечує функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, здійснює його наповнення, згідно наданих інформаційних матеріалів.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3810 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів  15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25 до              16.45 години 10 квітня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений в приміщені Великомихайлівської районної державної адміністрації за адресою: смт. Велика Михайлівка вул. Центральна, 123, каб. 25 о 10.00 годині                     16 квітня 2019 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вихристенко Наталя Сергіївна

тел. 2-15-92;

natawa.vuxrustenko@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

 

 

1.

Освіта

вища ступеня молодший бакалавр або бакалавр

 

2.

Досвід роботи

не обов'язковий  

 

3.

Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

 

 

Професійна компетентність 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Професійні здібності

 - відповідальність;

 - наполегливість;

 - комунікативність.

 

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

3.

Особистісні якості

Врівноваженість, принциповість, об’єктивність та ввічливість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції» 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Кодекс законів про працю України;

  - постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня