04.10.2017

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади категорії "В" головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату РДА

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату Великомихайлівської районної державної адміністрації

                    (67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

У частині взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи:

-    забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань діяльності правоохоронної та оборонної роботи;

-    здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

-    приймає участь у розробці програм та заходів з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією;

-    координує діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;

-    сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу;

-    вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

-    сприяє діяльності прикордонних служб;

-    готує звіти про хід виконання правоохоронних та оборонних заходів;

-    здійснює збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з питань боротьби зі злочинністю;

-    контролює виконання законодавчих актів, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації з питань боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та інших питань правоохоронного спрямування;

-    забезпечує інформування голови райдержадміністрації та органів державної виконавчої влади про стан боротьби зі злочинністю на території району і вносить пропозиції щодо його поліпшення;

-    забезпечує виконання заходів щодо охорони громадської безпеки та порядку, а також боротьби зі злочинністю.

У частині з питань запобігання та виявлення корупції:

-    забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань антикорупційної діяльності;

-    надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

-    проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції;

-    здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- проводить перевірки фактів своєчасності подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- виконує доручення та завдання голови районної державної адміністрації, що стосуються його компетенції;

-     виконує інші функції, що пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3200 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25 до              17.00 години 01 листопада 2017 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 03 листопада  2017 року            о 10.00 годині в приміщені Великомихайлівської районної державної адміністрації за адресою:              смт. Велика Михайлівка вул. Центральна, 123, каб. 25

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довга Світлана Миколаївна

тел. 2-15-92;

vm_svetlana24@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 

 

1.

Освіта

вища ступеня молодший бакалавр або бакалавр

 

2.

Досвід роботи

Не обов'язковий  

 

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Професійні здібності

- вміння працювати з великим масивом інформації;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної комунікації;

- досягнення кінцевих результатів;

- відкритість.

 

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

3.

Особистісні якості

Врівноваженість, принциповість, відповідальність, неупередженість, об’єктивність та ввічливість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції» 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про очищення влади»;

Укази Президента України; постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади вищого рівня; інші нормативно-правові акти правоохоронного та оборонного спрямування, що належать до компетенції головного спеціаліста;