11.03.2020

Великомихайлівська РДА оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "В" головного спеціаліста сектору енергетики та захисту довкілля відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури РДА

                                                                                                      УМОВИ
        проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста сектору енергетики та захисту довкілля відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Великомихайлівської районної державної адміністрації

                                               (67100, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123)  

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

- забезпечує впровадження нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;

- сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

- здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

- організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на районному рівні;

- забезпечення ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і місць видалення відходів;

- вирішує в межах компетенції питання природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

- вивчає проблемні питання діяльності підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

- брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

- здійснює аналіз стану екологічної, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5300 грн;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

1.Заява про участь у конкурсі їз зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (далі - Порядок)

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається до 16.45 23 березня 2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

- інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

 

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Конкурс буде проведений 26 березня 2020 року о 10.00 год. за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 123, каб. 25

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вихристенко Наталя Сергіївна

тел. 2-15-92;

natawa.vuxrustenko@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр

 

2.

Досвід роботи

Не обов’язковий  

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності 

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

 1) навички управління та контролю;

 2) організаторські здібності;

 3) аналітичні здібності;

 4) уміння працювати в команді.

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) відповідальність;

3) комунікабельність;

4) вмінні працювати у стресових ситуаціях

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Знання законодавства

 1) Закон України «Про державну службу»;

 2) Закон України «Про запобігання корупції»;


 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 3) іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами