13.02.2020

Великомихайлівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії "В" головного спеціаліста з питань персоналу управління соціального захисту населення РДА

                                                                     УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста з питань персоналу управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації

(67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, 22)  

 

 

Загальні умови

 

      Посадові обов’язки

-  забезпечує та веде кадрову роботу відповідно до вимог чинного законодавства;
  -  здійснює контроль та  розробляє посадові інструкції державних службовців управління;
 - вивчає потребу в персоналі на вакантні посади та надає відповідні пропозиції начальнику управління;
 - розробляє спеціальні вимоги для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» разом з начальниками відділу управління;
 - організовує роботу щодо розробки  положень про відділи управління;
 - складає  штатний розпис управління;
 - організовує  роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
 - веде  встановлену  звітно-облікову документацію, готує державну звітність з кадрових питань;
  -  забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління;
 -  здійснює  роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;
 - оформлює та видає довідки з місця роботи працівникам управління,  опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
 - готує розпорядчі документи про відрядження персоналу управління;

 -  обчислює стаж роботи та державної служби;
 -  розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 -  організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
 - ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку управління, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;;
 - здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
 - формує графік відпусток персоналу управління, готує накази щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5300 грн;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

1.Заява про участь у конкурсі їз зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (далі - Порядок)

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається до 16.45годин  27 лютого 2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

- інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

 

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Конкурс буде проведений 4 березня 2020 року о 10.00 год. за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт Велика Михайлівка, вул. Лермонтова, 22, каб. 2

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Багацька Олена Михайлівна

тел. 2 12 30;

velikomihaylivka_soc@odessa.gov.ua

milladich@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища, за ступенем не нище молодшого бакалавра або бакалавра

 

2.

Досвід роботи

Не потребує  

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

 1) аналітичні здібності;

 2) навички управління та контролю;

 3) організаторські здібності;

 4) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

 5) уміння працювати в команді.

 

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) відповідальність;

3) комунікабельність;

4) вмінні працювати у стресових ситуаціях

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Знання законодавства

 1) Конституція України;

 2) Закон України «Про державну службу»;

 3) Закон України «Про запобігання корупції»;

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 2) Кодекс законів про працю України

 3) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України,.